Furch Guitars letos sníží svou uhlíkovou stopu o téměř dvě třetiny

Furch Guitars letos sníží svou uhlíkovou stopu o téměř dvě třetiny

Velké Němčice, 16. září 2020 – Furch Guitars (Furch), přední světový výrobce kytar prémiové kvality, rozšiřuje své aktivity spojené s ochranou životního prostředí o využívání tzv. zelené energie. Od letošního roku odebírá veškerou elektrickou energii pocházející z plně obnovitelných zdrojů, čímž meziročně sníží svou celkovou uhlíkovou stopu až o 60 %.

Většina výrobních společností se snaží udržovat své provozní náklady spojené s odběrem elektrické energie na co nejnižší úrovni. Často ale zapomínají, jak se taková energie získává a že nejlevnější energie bohužel není ekologická a představuje zvýšenou zátěž pro naši planetu. Furch se v rámci své ekologické strategie snaží s tímto současným „paradigmatem“ bojovat a ukazovat lepší cestu. Zatímco v loňském roce pocházela z obnovitelných zdrojů čtvrtina (25,1 %) veškeré elektrické energie dodávané do Furchu, letos to je celých 100 %. Největší část zelené energie je čerpáno ze slunce, dále pak z bioplynu, vody, větru a biomasy.

Kromě udržitelného přístupu k získávání zelené energie zároveň při její výrobě dochází k výraznému snižování vyprodukovaného CO2. Furch proto očekává, že při zachování stejné úrovně spotřeby elektrické energie klesne její uhlíková stopa meziročně až o 83 %. Při započítání plynu a automobilového paliva, které jsou součástí spotřeby provozních energií, by měl celkový pokles CO2 činit přibližně 60 %. Pro představu, při výrobě jedné kytary se uhlíková stopa v průměru sníží z původních 35,3 kg na 14,1 kg CO2 (1). Tyto hodnoty se samozřejmě liší dle jednotlivých modelů kytar, což je to dáno náročností jejich výroby. Uhlíková stopa každého modelu je nyní uvedena na webových stránkách Furch.

Šetříme životní prostředí

Životní prostředí je pro mě důležité téma, stejně jako dopad naší výroby na něj. Již delší dobu se proto snažím najít skutečně efektivní cestu, jak snížit uhlíkovou stopu naší firmy. Zvážil jsem mnoho možností včetně výroby vlastní elektřiny. Tato cesta pro mě ovšem není obecně prospěšná a ve zdravém ekonomickém prostředí bez dotací ani efektivní. Solární panely na střeše a zaparkovaná Tesla před domem nejsou zkrátka tím nejlepším řešením. Postupně jsem došel k názoru, že klíčovou roli bude v tomto ohledu hrát motivace velkých dodavatelů energie k investování do bezuhlíkových zdrojů. Z toho mohou těžit všichni odběratelé, od velkých společností až po domácnosti,“ říká Petr Furch, CEO společnosti Furch Guitars.

Furch nakupuje energii z obnovitelných zdrojů od velkých energetických dodavatelů. Přestože se tato energie dodává za vyšší cenu, snaží se Furch své dodavatele v jejich ekologické aktivitě podpořit a motivovat je k výrobě další zelené energie v dlouhodobém horizontu. Zároveň vyzývá další výrobce, aby se přidali a společně tak zlepšovali stav životního prostředí.

Náš přístup k zelené energii je spíše unikátní, nicméně pro všechny firmy dosažitelný. Většina výrobců hudebních nástrojů se dosud zaměřovala převážně na zdroje materiálu a na vstupní energii zapomínala. Chtěl bych proto je i další firmy motivovat k tomu, aby stejně jako my zaměřili svou pozornost také tímto směrem. Rostoucí zájem o zelenou energii umožní vytvořit dostatečně velkou poptávku, která bude energetické výrobce motivovat ke strmějšímu navýšení její produkce. Tento přístup ke globálnímu snížení uhlíkové stopy je podle mého názoru zdravější a zároveň dlouhodobě udržitelný na rozdíl od umělého principu dotací,“ říká Petr Furch.

Ekologické výrobní technologie i péče o exotické dřeviny

Využívání zelené energie je součástí širší koncepce, v jejímž rámci Furch dlouhodobě přistupuje k životnímu prostředí citlivě a šetrně. V loňském roce společnost například navázala dlouhodobou spolupráci s panamskou komunitou Arimae, která se věnuje ochraně a péči o tamní exotické dřeviny s důrazem na jejich udržitelný rozvoj. Předmětem spolupráce je finanční podpora komunity v péči o čtyři hektary stromů druhu cocobolo (dalbergia retusa) a dva hektary mahagonu (swietenia macrophylla) s celkovým průměrným ročním dorostem 39 m3. Furch tak přírodě i společnosti kompenzuje většinu objemu exotického materiálu, který spotřebuje při výrobě svých kytar.

Ekologicky Furch přistupuje také k samotným výrobním postupům a technologiím. Příkladem je vysoce lesklá povrchová úprava kytar Full-Pore High-Gloss Finish, která maximalizuje rezonanční vlastnosti našich nástrojů a zároveň je šetrná k životnímu prostředí. Povrchovou úpravu tvoří speciální, námi vyvinutý UV lak, který oproti běžně používaným lakům obsahuje až o 98 % méně rozpouštědel a neznečišťuje tak ovzduší.

Speciální recyklační systém navíc umožňuje přestřik UV laku v lakovacím boxu sesbírat, filtrovat a následně opět plnohodnotně využít.

Zdroj: Tisková zpráva Furch Guitars

1 Uvedená hodnota je součtem veškeré spotřeby zemního a technologického plynu, elektrické energie, benzinu a nafty v rámci celé společnosti, děleným počtem vyrobených kytar.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ostatní a jeho autorem je Admin Kytary-CZ.eu. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.